Kosta på dig ett leende

Din mun är viktig. Inte bara för din personliga hälsa utan också för det intryck du ger andra. Varför inte kosta på dig att kunna le lite mer? Det behöver inte kosta skjortan.

I vår vardag möter vi ett stort antal människor. Det spelar ingen roll vad du arbetar med eller hur din vardag ser ut, de flesta upplever en ständig ström av möten. Det kan vara möten på jobbet men även handla om de människor du möter i affären eller när du hämtar barnen på fritids. Vi ger och tar hela tiden emot intryck. Psykologisk forskning visar att människor bildar sig en uppfattning utifrån den första information de tillägnar sig. Friska tänder ger positiva signaler, och i kombination med ett leende visar det på sundhet, öppenhet och sympati. Vilket intryck och vilken information vill vi då delge andra? Hur vill du att andra skall uppfatta dig? Vår munhälsa är dock inte bara en fråga om intryck och bemötande. Smärtor, tandköttsinflammationer och andra problem i munhålan påverkar hela vår livssituation. Vår mun är i praktiken alltid i rörelse. Antingen talar vi, äter eller låter omedvetet tungan röra sig i munnen. En bristande munhygien riskerar då att bli ett stort dagligt problem.

Att välja tandläkare

Våra valmöjligheter som konsumenter är idag stora och sträcker sig långt bortom folktandvårdens murriga väntrum. Detta kräver dock, som all konsumentmakt, ett visst förarbete från oss själva. När vi söker information om tandläkare på nätet bör vi naturligtvis uppmärksamma rekommendationer från nöjda kunder, men även andra faktorer är viktiga. Vad erbjuds? Var är kliniken belägen och vilka möjligheter har jag att enkelt och tryggt ta mig dit? Är lokalerna inbjudande och ger ett positiv intryck? Det finns en mängd variabler att ta hänsyn till. Sist men inte minst har vi ju det faktum som är viktigast för många, nämligen priset.

Pris och kvalitet

Det cirkulerar många myter om att tandvård alltid är oöverkomligt dyrt. Självklart vill konsumenten ha den bästa tandvården till det bästa priset. Det är dock viktig att ha en holistisk syn på det hela. Vad får jag för pengarna? Detta är inte bara en fråga om tandvårdens tekniska kvalitet utan också om den höjning av din livskvalitet som ett lyckat tandläkarbesök innebär. För den som gör noggrann research innan den väljer tandläkare står det snart klart att det finns prisvärda privata alternativ som absolut inte behöver kosta en förmögenhet. Detta betyder inte heller att man gjort avkall på kvaliteten, tvärtom. Vi skulle rekommendera denna webbsida: https://www.solnatandläkarna.nu

6 Apr 2020

Tandvårdstips är en sida om hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder under hela livet. Friska tänder är viktiga för hela kroppens hälsa, så det är värt att ge lite extra kärlek och omsorg till just munhälsan.

Regelbunden tandborstning och tandläkarbesök är förstås grunden för att tänderna ska må bra, men det finns fler faktorer som påverkar hur tänderna mår. Till exempel så kan din kost och rökning eller snusning påverka tandhälsan.

Vi ger dig information om hur du förebygger problem, skriver om nya behandlingar och framsteg inom tandvård och hur du hittar en riktigt bra tandläkare i din närhet.