Varför du behöver en tandläkare

I Sverige har vi genom åren skaffat oss en sund relation till våra tänder. Detta i jämförelse med andra länder. Vi var tidigt ute med att se samband mellan friska tänder och en sund hälsa i övrigt. Detta samband innebar att vi också skapade ett system där vi som unga fick en möjlighet till fri tandvård där vi kunde besöka en tandläkare och där notan betalades av oss alla via vår skatt.

Systemet i fråga finns än idag och det gör att vi, så att säga, möter vuxenlivet med tänder som håller god kvalitet, där fel och problem korrigerats och där vi lärt oss vikten av skötsel. Men, trots detta så finns problem som måste belysas. Många slutar nämligen att gå till en tandläkare så fort den fria tandvården upphört. Det skapar problem på sikt.

Tänderna måste skötas även då man blir äldre och vissa problem måste tas om hand av en utbildad tandläkare. Oroväckande är att många väljer bort en tandläkare av ekonomiska skäl. Man anser att det kostar för mycket att gå till en tandläkare, få en kontroll utförd och sedermera också en behandling. Vi skulle vilja vända på detta i syfte att skapa en bättre bild av vad ett sådant besök egentligen ger: det sparar pengar.

Du tjänar pengar på ett årligt tandläkarbesök

Tänk logiskt. För varje besök hos din tandläkare som du ställer in så ökar risken för tandsten, kariesangrepp, plack och inflammationer. Om dessa sedan utvecklas - vilket de kommer att göra - till akuta problem så kommer också kostnaden att öka ganska rejält. Det är de akuta smärtorna och skadorna som kostar allra mest att korrigera.

Det går att jämföra med att exempelvis spara pengar. Lägger du undan en mindre summa varje månad så har du också en buffert som gör att du klarar av större kostnader av det mer akuta slaget. Därför bör du också besöka en tandläkare minst en gång per år. Dessutom så har en tandläkare fri prissättning också. Det gör att du har en möjlighet att undersöka prisbilden och därigenom också hitta en mottagning som matchar din egen budget.

Råder en tandläkarbrist i Sverige?

Det finns även andra skäl till varför många väljer bort hjälpen från en tandläkare. Det ekonomiska är ett skäl, men ett allvarligare sådant handlar om att man vill gå till en tandläkare - men att det inte finns möjlighet. Idag finns det nämligen exempel på där man inte får tag i tider och där man tvingas vänta i flera, flera månader innan en lucka öppnar dig. Detta gäller framförallt i mindre städer och i glesbygden.

Det finns redan nu en viss tandläkarbrist i Sverige och denna kommer förmodligen också att bli än mer påtaglig i framtiden. Det är en fråga som måste lösas och där man också försöker göra så genom att skapa fler utbildningsplatser och dessutom sprida tandläkare över hela landet.

Det senare är en svårlöst fråga. Många väljer att öppna sina mottagningar och söka arbete i större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg. Kan man erbjuda morötter som får en tandläkare att söka sig till mindre svenska orter och städer så skulle också bristen bli mindre påtaglig.

Kan exempelvis sänkt skatt, avskrivning av studieskuld eller andra ekonomiska incitament lösa upp en del knutar så är det värt att testa. Alla ska ha rätt till en tandläkare. Våra tänder är avgörande för hela vår hälsa i stort!

6 Feb 2020

Tandvårdstips är en sida om hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder under hela livet. Friska tänder är viktiga för hela kroppens hälsa, så det är värt att ge lite extra kärlek och omsorg till just munhälsan.

Regelbunden tandborstning och tandläkarbesök är förstås grunden för att tänderna ska må bra, men det finns fler faktorer som påverkar hur tänderna mår. Till exempel så kan din kost och rökning eller snusning påverka tandhälsan.

Vi ger dig information om hur du förebygger problem, skriver om nya behandlingar och framsteg inom tandvård och hur du hittar en riktigt bra tandläkare i din närhet.