Vem som utbildar sig till tandtekniker

Det finns ett antal olika yrken inom tandhälsan men vad gör egentligen en tandtekniker och hur utbildar man sig till yrket? Vilka egenskaper ska man ha och vilken roll har man inom tandhälsan?

Den som utbildar sig till tandtekniker i Stockholm är en person som är väl sammansatt av både tekniskt kunnande och kreativt seende. Man bör vara intresserad av kemi och fysik samtidigt som man bör ha ett öga för skapande inom färg och form. Det man gör som tandtekniker är att skapa tandersättningar som inkluderar alltifrån delar av tänder till hela tandproteser samt även tandställningar. Därför behöver man även ha en inblick i hur kroppen och munnen svarar på olika ämnen och former. Som tandtekniker i Stockholm träffar man dessutom inte patienten utan allt arbete sker i tandtekniska laboratorium eller medicinteknisk industri. Av den anledningen är det ytterst viktigt att man kan ta till sig den information som man får dels genom avgjutningar, bilder och röntgenbilder av patienten som man ska tillverka en tandersättning till. Det kreativa sinnet är också viktigt eftersom ingen patient är den andra lik och variationerna är lika många som det finns människor i behov av tandersättningar.

Yrkesroll inom tandhälsan

Tandtekniker i Stockholm arbetar med att ta fram tandersättningar som en tandläkare eller tandreglerare sedan kan fästa i patientens mun för tillfälligt eller permanent bruk. Utan en fungerande tandersättning så skulle patienter gå utan delar av tänder eller kanske vissa tänder saknas helt. Det kan innebära såväl en funktionsnedsättning som smärta hos patienten. Beroende på var tänderna är skadade så kan det även påverka patientens utseende och därmed också det psykiska måendet på grund av detta. Det är också därför det är mycket viktigt att de tandersättningar som tandteknikerna i Stockholm skapar är hållbara och snygga under lång tid framöver eller för resten av patientens liv.

Tre års studier

Utbildningen till tandtekniker i Stockholm innefattar tre års heltidsstudier på dagtid och kravet är en allmän behörighet inom matematik, samhällskunskap och naturkunskap. Som tandtekniker är det vanligt att man väljer en specialitet antingen inom något material eller någon typ av tandersättning som exempelvis tandställningar. Eftersom man i yrket arbetar mycket med digitala verktyg så sker en del av utbildningen inom arbetet med denna typen av datorstödd tandmodellering som är grunden i skapandet av en tandersättning. Skolor som utbildar tandtekniker finns över hela landet och prognoserna på arbetsmarknaden för tandtekniker i Stockholm är mycket god.

31 Jul 2020

Tandvårdstips är en sida om hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder under hela livet. Friska tänder är viktiga för hela kroppens hälsa, så det är värt att ge lite extra kärlek och omsorg till just munhälsan.

Regelbunden tandborstning och tandläkarbesök är förstås grunden för att tänderna ska må bra, men det finns fler faktorer som påverkar hur tänderna mår. Till exempel så kan din kost och rökning eller snusning påverka tandhälsan.

Vi ger dig information om hur du förebygger problem, skriver om nya behandlingar och framsteg inom tandvård och hur du hittar en riktigt bra tandläkare i din närhet.